Przepusty gumowe

Przepusty gumowe - zabezpieczające kable elektryczne. Średnice: Ø15; Ø17; Ø19; Ø24 

lub według zamówienia.

P.P.H.U. HUPEX ul. Czechowicka 14, 04-218 Warszwa