Elementy sprzęgieł

Gumowe elementy sprzęgieł. Według zamówienia klienta.

P.P.H.U. HUPEX ul. Czechowicka 14, 04-218 Warszwa